Friday, May 29
Shadow

Retail

ใช้แฟลชไดร์ฟอย่างไรให้อยู่คู่ใจเราไปนานๆ

Retail

เชื่อว่าหลายคนต้องมีแฟลชไดรฟ์ประจำตัวที่ใช้ในการทำงานและเก็บรักษาข้อมูลสำคัญๆอย่างน้อยคนละหนึ่งชิ้น เพราะแฟลชไดร์ฟนั้นสะดวกต่อการพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆได้อย่างสะดวก ในปัจจุบันตามท้องตลาด แฟลชไดรฟ์ มีหลากหลายดีไซน์ มีความจุที่เพิ่มมากขึ้น และมีขนาดที่เล็กลง ให้เราเลือกใช้ให้เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานและประเภทของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ แต่ในบางครั้ง การใช้แฟลชไดร์ฟเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงว่าแฟลชไดร์ฟมีไวรัส และอาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสจนทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายได้ ดังนั้นหากเราไม่ต้องการให้ข้อมูลของเราเสียหาย เราควรรู้จักวิธีการดูแลรักษาแฟลชไดร์ฟแบบง่ายๆและถูกวิธี ดังนี้

  1. เนื่องจากปัจจุบันแฟลชไดร์ฟมีขนาดเล็กลง ทำให้มีโอกาสที่แฟลชไดร์ฟจะหล่นหายสูงขึ้น บางครั้งเราอาจลืมทิ้งแฟลชไดร์ฟไว้ที่ไหนก็ได้ ดังนั้นหากคุณไม่อยากเสียเงินซื้อใหม่ ควรป้องกันโดยการหาสายคล้องข้อมือ พวกกุญแจ หรือสายคล้องคอ ก็อาจช่วยได้บ้าง เพราะนอกจากจะสะดวกต่อการพกพาแล้ว ยังช่วยเพิ่มสีสันให้อุปกรณ์แฟลชไดร์ฟไปด้วยในตัว นอกจากนั้นตั้งชื่อและล็อกข้อมูล หลายคนมักจะไม่ตั้งชื่อแฟลชไดร์ฟของตน อย่างน้อยก็ควรตั้งชื่อไดร์ฟสักนิด เผื่อใครที่เก็บแฟลชไดร์เรา ก็สามารถส่งคืนได้ถูก และที่สำคัญคือควรเข้ารหัสล็อกข้อมูลเพราะหากแฟลชไดร์ฟคุณหาย นั่นหมายความข้อมูลของคุณตกอาจตกไปอยู่ในมือของใครก็ได้ ดังนั้น หากคุณใช้แฟลชไดร์ฟเก็บข้อมูลสำคัญ การเข้ารหัสข้อมูลดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน

  2. หลีกเลี่ยงความชื้น อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ทุกชนิดนั้น ควรวางห่างจากน้ำหรือความชื้น แฟลชไดร์ฟเองก็เช่นกัน ดังนั้นการดูแลรักษาที่ดี จึงไม่ควรปล่อยให้แฟลชไดร์ฟโดนน้ำหรือเก็บให้ห่างจากความชื้นนั่นเอง เพื่อป้องกันการลัดวงจรของหน่วยความจำ

  3. สำรองข้อมูลอยู่เสมอ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาแฟลชไดร์ฟหาย คงไม่ดีแน่นอน เพราะข้อมูลที่เก็บไว้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสไว้แล้วก็ตาม แต่จะดีกว่าถ้าเราได้ทำการสำรองข้อมูลเอาไว้ วิธีที่ดีที่สุดคือควรสำรองข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราเองหรือสามารถใช้บริการสำรองข้อมูลบนผู้ให้บริการคลาวด์ ก็จะช่วยให้เราอุ่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลเผื่อในกรณีฉุกเฉิน

  4. หมั่นสแกนไวรัส ข้อนี้สำคัญมาก ถ้าหากเราใช้แฟลชไดร์ฟของเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แฟลชไดร์ฟของเราอาจติดไวรัสจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ง่าย การสแกนไวรัสบ่อยๆ ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลรักษาแฟลชไดร์ฟคู่ใจให้อยู่ให้เราใช้งานไปได้อีกนาน และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรป้องกันด้วยการลงโปรแกรมแสกนไวรัสที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกทางหนึ่งด้วย

เพียงใช้วิธีง่ายๆ 4 วิธีนี้ เราก็สามารถมั่นใจได้ว่าแฟลชไดร์ฟของคุณจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่คู่กายคุณในการทำงานได้อีกนาน

How to Get Ready for a Business Tax Audit

Retail

While it is true that mistakes are inevitable, many businesses dread a tax audit and would do everything to avoid it. However, new solutions such as audit shield now exist to help businesses protect themselves from the effects of tax audits. In the first place, you need to remember that you are human first and then a business owner. Simply try to be as accurate and complete as possible to avoid common mistakes in your tax returns, which may call for a tax audit.

Types of tax audits

Tax audits exist in three different forms:

·         Through correspondence: in this form of audit, the IRS may ask for a confirmation, correction, or more records

·         Office audits: in this situation, you visit the IRS offices with specific documents

·         Field audit: in this case, tax officials come to your business premises. It is more comprehensive. The officials will ask for specific documents and reports

Know the limits on collections and audits

It is important to know the limits regarding audits and tax collections. Your accountant is in the best position to give you more information about this. For example, business audits and personal tax returns can take place after three years of filing. Accounting firms have access to audit insurance solutions such as audit shield, which is helpful for businesses. The solution can protect your business from the cost of a tax audit activity.

Preparing for a business tax audit

When you receive a request for a tax audit, the first step to take is to inform your tax accountant or advisor. Tax audit issues are tricky and even a simple letter asking for a particular document can signal a big problem. Fortunately, various solutions exist for businesses to protect themselves from the effect of a tax audit. An example of such solutions is the audit shield. The following steps are necessary:

·         Concentrate on lost or damaged records. Have a proper explanation or documentary of your efforts to recover the lost or damaged information.

·          Understand planned and unintentional failures: for instance, the tax department can be lenient if the failure was accidental, but they impose heavy fines on intentional failures.

·         Separate personal expenses from business records. Rely on your accountant or tax advisor to help you go about this, such as bank accounts, credit cards, or travel expenses.

What the tax officials focus on

The tax officials focus more on their businesses and their activities. For example, if you operate a cash business, you are more likely to receive tax audit requests. It is difficult to prove the income of a cash business without conducting a tax audit.

In that case, you should be ready to show appropriate documents for travel, entertainment, and meals for your business. The tax department targets such expenses. Be ready to explain the business purpose of the mentioned expenses. Besides, the records must have details including time, date, and the people involved. In essence, it must have a business purpose.

Overall, it is advisable to cooperate with your tax advisor throughout the entire process.

The Different Considerations to Make When Purchasing Baby Clothes

Retail

Most people like giving out baby-clothes as gifts to expectant mothers or those already having young ones, which is a brilliant idea as clothes are basic necessities. Baby Clothes from Tiny People are available in many cute designs. That said it is important considering diverse factors when purchasing baby clothes. Take into account who you are buying them for apart from the style utilised among other factors. There are certain crucial factors to consider when making this decision.

Baby Clothes from Tiny People

Comfort

The comfort of your baby should be the very first aspect to consider. It helps for the clothes you acquire to be designed with cotton as it keeps the child comfortable at all times. A majority of babies have ultra-sensitive skin and easily develop rashes if they put on clothes made out of other materials. Cotton is thus the safest choice of material to select when buying clothes for a baby.

Functionality

You need to also consider what functions a given selection of clothes is meant to serve. It would turn quite disappointing if you bought adorable clothes just to find them unusable due to irritability or poor suitability. It is prudent to acquire snap crotches to ensure having easier time when changing diapers along with getting clothes that have a stretchable neckline.

Proper Size

Considering what size of baby clothes to buy is an advisable undertaking prior to purchasing them. Make sure to obtain information on the baby’s age to ascertain that you buy the appropriate size. You can also check its gender during this process. Taking these steps makes it easier buying clothes for a particular baby, whether girl or boy. Baby Clothes from Tiny People typically come in multiple sizes and shapes to accommodate this need.

Buttons, Snaps and Bows

Remember taking into consideration the placements of buttons, bows and snaps in the clothes you prospect to buy as well. Checking how buttons and other delicate fittings are placed on clothes helps a lot in keeping a baby comfortable when wearing them.

Seasonal Clothing

It is ideal to check out the season in which you are buying clothes to render them appropriate for little ones. Always purchase clothes that can offer protection to the wearer from excessive heat or cold.

Style

Styling is yet another crucial element worth considering among the factors mentioned above. Try finding the most stylish outfits that are in trend for babies’ clothes in this regard. Young ones look extremely adorable when adorned in fashionable clothes carrying princess-prints or other appealing forms of artwork. Comfort and functionality should still be the guiding factors when considering matters of fashion.

It is helpful to consider the varied factors pointed out above whenever going out shopping for clothing outfits meant for use by children. You can also find out the taste of your prospective recipient first if acquiring them as a gift for an expectant mother. Baby Clothes from Tiny People come in diverse styles, sizes and other crucial aspects to suit any child, pattern of weather and other important considerations.

Ring Collection Expertise: Why You Should Choose Synthetic Pink Diamond Rings

Retail

Ever since celebrities like Jennifer Lopez, Mariah Carey, Salma Hayek, and Victoria Beckham have shown up wearing a pink diamond engagement ring around their fingers, the demand for one had been increasing by the day. A symbol for love, commitment, and devotion, this precious stone is sought-after around the world. More information Moi Moi Fine Pink Diamond Rings

However, according to the Gemological Institute of America, only one out of 10,000 diamonds are considered coloured. Which means finding one will not be easy. Moreover, the pink variety is said to be one of the rarest colour, making it one of the most luxuriously expensive gemstones in the market. Click here Moi Moi Fine Jewellery

To address this problem, you might want to consider procuring a synthetic diamond instead. This is created through an advanced technological procedure that simulates the environment responsible for the formation of this precious gem. So you are assured that its properties will remain the same as that of the naturally-occurring ones, but at a lesser price.

If you want one whether for your wedding or engagement or simply, just as a gift for your loved one, do not look any further. Moi Moi fine pink diamond rings are one of the finest choices for jewellery for your significant other.

So why synthetic gems? What makes this a perfectly good choice for you? If you want to learn more, here are some thoughts to give you elucidation on this matter.

Humane Choice

You might have heard on the news how most of the mining companies especially in Africa have been abusing people and funding groups in armed conflicts and civil wars. Moreover, you might find it appalling that there are also reports of child slavery, inhumane working conditions, and human rights abuses among many others. If this concerns you tremendously, then surely you would rather have a synthetically-made gem mounted on your ring instead of a blood diamond. Besides, you really wouldn’t know how and where it is mined in the first place.

Environment Friendly

Since Moi Moi fine pink diamond rings have mounted diamonds “grown” by engineers, scientists, and technicians in a laboratory, you will be assured that this is not mined from somewhere else. No mining means that there is no digging and no valuable land destroyed.

Affordable Alternative

On the other hand, if you want a less expensive choice, one which does not cost an arm and a leg, you might want to go for this one. Costing less than 90 percent in price, this is a cost-effective yet luxurious choice for jewellery. Check out Dan Hadley Adelaide

Easily Available

Lastly, you can have any colour of your choice without any difficulty. As you might have known earlier, coloured diamonds are a rarity, which means you won’t come across with one most often, and when you do, usually it will be extremely costly. Which is why synthetic diamonds addresses the growing demands of the market.

So when you want a guilt-free choice, synthetic diamonds are most certainly the right option. Friendly to the environment and produced in a humane way, this is a cost-effective alternative that is set to impress your significant other. And for the choicest piece of fine jewellery, go for Moi Moi fine pink diamond rings.