Friday, May 29
Shadow

ข้อควรรู้ก่อนว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาด

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมหลายรายคงจะรู้สึกว่า การตลาดออนไลน์เป็นเรื่องใหม่ที่ซับซ้อน แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า การตลาดออนไลน์มีบทบาทอย่างมากในการสร้างยอดขายและสร้างแบรนด์ ในปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมจำนวนมากที่ใช้โฆษณาออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในยุคนี้ที่หลายอย่างเป็นดิจิตอลไปหมดแล้ว ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่จึงเริ่มให้ความสนใจและอยากหันมาทำตลาดออนไลน์มากขึ้น  แต่ผู้ประกอบการหลายรายมักจะประสบปัญหา ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหน หรือทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการตลาดจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการช่วยวางกลยุทธ์ของโรงแรม ดังนั้นก่อนที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะว่าจ้างที่ปรึกษาการตลาดนั้นควรทำความเข้าใจลักษณะของบริษัทที่ปรึกษาการตลาดที่ดีว่าควรมีลักษณะอย่างไร

  1. ต้องมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ซึ่งสำคัญมาก ควรพิจารณาที่ปรึกษาการตลาดที่มีประสบการณ์จริง และมีประสบการณ์ในการตลาดบริการโรงแรมโดยเฉพาะมาอย่างยาวนาน
  2. ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีการศึกษาทิศทางของตลาดเพื่อที่จะสามารถวางกลยุทธ์ของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง เชี่ยวชาญด้านการวางจุดยืน คิดภาพลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์เพื่อให้แบรนด์ของคุณมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง และสามารถเชื่อมโยงในทุกช่องทางของตลาด และกิจกรรมทางการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ราคาเหมาะสม แต่ก็ต้องเข้าใจว่า งานที่ปรึกษาการตลาดคือการนำเอา ความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้ให้กับธุรกิจของเรา ซึ่งก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่าย แต่ถ้าเทียบกับผลกำไรที่จะเกิดขึ้นจากที่ปรึกษาการตลาด ที่สามารถดำเนินการตลาดอย่างได้เกิดความสำเร็จ ก็ย่อมคุ้มค่าในการลงทุนจ้างที่ปรึกษาการตลาด
  4. ขนาดของบริษัทที่ปรึกษาการตลาดจะเล็กใหญ่ไม่สำคัญ ขอแค่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องว่าจ้างบริษัทใหญ่เสมอไป เพราะการเป็นที่ปรึกษาการตลาด ต้องใช้เวลาศึกษาธุรกิจของคุณ ใส่ใจดูแล และมีข้อแนะนำอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องแก่เจ้าของธุรกิจ จะเป็นที่ปรึกษาการตลาดจากบริษัทใหญ่หรือเล็ก ท้ายที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำบริษัทของเรา ดังนั้น ควรจะเลือกเอาบริษัทที่สามารถให้คำแนะนำที่ดี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของงานและสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจภาคบริการโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นมากมายพร้อมกับการขยายตัวของการท่องเที่ยวแต่การสร้างแบรนด์โรงแรมให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้าก็ย่อมต้องมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การมีที่ปรึกษาการตลาดที่ดีก็เหมือนมีเพื่อนคู่คิดที่ดีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง